J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Medisch Specialistische Verpleging Thuis

De Modules

Module Scholing

Module Training

Module Toetsing

Module Scholing

Duur scholing:     2 uur per handeling

Vooropleiding:     Verzorgende 3, verzorgende 3-IG, verpleegkundige 4/5

Voorbereiding:     Protocollenkennis Vilans

Kwalificatie:         Bewijs van deelname en/of certificaat

Schrijf je in voor de Module Scholing
Doel van de scholing

Na de scholing kan de cursist laten zien dat hij bekwaam is in de uitvoering van door hem uit te voeren handelingen. Dit betekent dat de cursist tijdens een scholing kan laten zien dat hij competent is in de uitvoering van betreffende handelingen en beschikt over de daarvoor vereiste kennis, vaardigheid en attitude.

Locatie

De scholing vindt plaats bij OCEAN, partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV, Olivier van Noortweg 7 te Venlo.

Opmerkingen
Aan het einde van de scholing vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Lesinhoud

De scholing is, voor alle onderdelen, opgebouwd uit een kennis/theoriedeel, een praktijk deel en casuïstiek. Nadat de theorie is behandeld aan de hand van de vragen en opmerkingen vanuit de cursisten zullen, met behulp van het vier stappen plan, de verschillende vaardigheden worden getraind. Er is voor alle leerstijlen ruimte om zich de vaardigheid eigen te maken.

Indien er voldoende vaardigheid is opgebouwd wordt de vaardigheid gekoppeld aan een praktijksituatie/casuïstiek. Hierdoor krijgt de handeling praktijk relevantie wat voor beklijving zorgt. Tevens is het mogelijk om op de houdingsaspecten van de medewerker te letten.

De mogelijkheid wordt geboden om formatief te toetsen zodat de cursist inzicht krijgt in zijn eigen professionele handelen. Toetsing vindt plaats op kennis, vaardigheden en attitude volgens criteria die gesteld zijn in de Vilansprotocollen.

Module Training

Duur training:      1 uur per handeling

Vooropleiding:     Verzorgende 3, verzorgende 3-IG, verpleegkundige 4/5

Voorbereiding:     Protocollenkennis Vilans

Kwalificatie:         Bewijs van deelname en/of certificaat

Schrijf je in voor de Module Training
Lesinhoud

De training is, voor alle onderdelen, opgebouwd uit een kennis/theoriedeel, een praktijk deel en casuïstiek. Nadat de theorie is behandeld aan de hand van de vragen en opmerkingen vanuit de cursisten zullen, met behulp van het vier stappen plan, de verschillende vaardigheden worden getraind. Er is voor alle leerstijlen ruimte om zich de vaardigheid eigen te maken.

Indien er voldoende vaardigheid is opgebouwd wordt de vaardigheid gekoppeld aan een praktijksituatie/casuïstiek. Hierdoor krijgt de handeling praktijk relevantie wat voor beklijving zorgt. Tevens is het mogelijk om op de houdingsaspecten van de medewerker te letten.

De mogelijkheid wordt geboden om formatief te toetsen zodat de cursist inzicht krijgt in zijn eigen professionele handelen. Toetsing vindt plaats op kennis, vaardigheden en attitude volgens criteria die gesteld zijn in de Vilansprotocollen.

Doel van de training

Na de training kan de cursist laten zien dat hij bekwaam is in de uitvoering van door hem uit te voeren handelingen. Dit betekent dat de cursist tijdens de training laat zien dat hij betreffende handelingen kan uitvoeren en beschikt over de daarvoor vereiste kennis, vaardigheid en attitude.

Locatie

De training vindt plaats bij Hippocampus J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen.

Opmerkingen
Aan het einde van de training vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Module Toetsing

Duur Toetsing:    1 uur per handeling

Vooropleiding:    Verzorgende 3, verzorgende 3-IG, verpleegkundige 4/5

Voorbereiding:    Protocollenkennis Vilans

Kwalificatie:        Bewijs van deelname en/of certificaat.

Schrijf je in voor de Module Toetsing
Doel van de scholing

Tijdens de toetsing kan de cursist laten zien dat hij bekwaam is in de uitvoering van door hem uit te voeren handelingen. Dit betekent dat de cursist tijdens een toetsing kan laten zien dat hij competent is in de uitvoering van betreffende handelingen en beschikt over de daarvoor vereiste kennis, vaardigheid en attitude.

Locatie

De toetsing vindt plaats bij OCEAN, partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV, Olivier van Noortweg 7 te Venlo.

Opmerkingen
Aan het einde van de toetsing vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Lesinhoud

De toetsing is opgebouwd uit een kennis/theoriedeel (bij voorkeur rond de cursist het theoriedeel voorafgaand aan de toetsing af m.b.v. een e-learning), een praktijk deel en casuïstiek.

Toetsing vindt plaats op kennis, vaardigheden en attitude volgens criteria die gesteld zijn in de Vilansprotocollen.

De mogelijkheid wordt geboden om zowel formatief, summatief als in een simulatiesetting te toetsen.

Inschrijven Medisch Specialistische Verpleging Thuis

Wilt u zich inschrijven op een van de modules of meer informatie ontvangen?
Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.