J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Disclaimer

Disclaimer

OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV

Hoewel de informatie op de website van OCEAN met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. OCEAN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door de Oceanbv website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OCEAN.