Van Heemskerckweg 8, 5928 LL Venlo
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

OCEAN BV

Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord gevestigd te Blerick, is een opleidingscentrum waar zorg en medisch gerelateerde cursussen worden verzorgd voor ketenpartners, bedrijven, instellingen en particulieren.

OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord

Het opleidingscentrum heeft als kernactiviteit professionals en burgers zoveel mogelijk voor te bereiden op een (acute) zorgvraag. Hierdoor kan men, als iedere seconde ècht telt, adequate hulp bieden.

Opleidingscentrum OCEAN

In 2005 is het opleidingscentrum ontstaan uit de behoefte van verschillende ketenpartners om scholing te krijgen van ambulancehulpverleners. Sinds 2012 verzorgd OCEAN ook lessen op het gebied van brandveiligheid door professionele brandweermensen. Op dit moment werken er 55 professionele instructeurs en worden er ruim 600 lessen op jaarbasis aan ketenpartners, gemeentes, instellingen, bedrijven en particulieren verzorgd.

Het opleidingscentrum beschikt over een breed scala aan opleidingen en trainingen die gegeven worden door professionals uit de gezondheidzorg en brandweer wereld. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor trainingen op maat, in overleg kunnen opleidingen en trainingen aangepast worden aan uw specifieke (bedrijfs)situatie.

De trainingslocatie OCEAN is gevestigd in Blerick en Venlo. Hier beschikken we over meerdere leslokalen, een remise en een stookplaats met professionele hulpmiddelen. Natuurlijk kunnen wij de training ook bij u op locatie verzorgen.