J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Levensreddend handelen

Levensreddend handelen

De Levensreddend handelen (LRH) training is geschikt voor iedereen die wil weten hoe te handelen in een levensbedreigende situatie.
Hieronder staat de standaard LRH training beschreven.

Het vervoeren van passagiers met een bus, touringcar of taxi brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. In uw dagelijkse werk bent u veel onder de mensen. Dat maakt de kans op de confrontatie met klanten, passagier of collega’s met problemen met het hart of circulatie, groot.
Problemen met hart en ademhaling kunnen levensbedreigend zijn, denk aan dreigende verstikking of een hartstilstand. Een directe en adequate aanpak is in zo’n geval van groot belang, met name tijdens de eerste 6 minuten!
Maar ook het verlenen van hulp wanneer de taxi of touringcar bij een ongeluk betrokken raakt of wanneer een passagier onwel wordt is een belangrijke taak van de chauffeur. Om de slachtoffers, omstanders en medepassagiers vakkundig te kunnen helpen, is het van belang dat beroepschauffeurs adequaat worden getraind om zodoende professionele hulp te kunnen bieden. Tijdens deze training leert de chauffeur wat moet worden gedaan -of moet worden nagelaten-wanneer hij in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Deelnemers worden voorbereid hoe ze moeten handelen bij ongevallen of bij ziekte van passagiers onderweg en hoe ze de tijd tussen het ongeval en de aankomst van professionele hulp moeten overbruggen.

Maar voor bedrijven worden de LRH trainingen voornamelijk op maat gemaakt, denk hierbij aan:

• LRH Taxi
• LRH Cliëntenvervoer
• LRH Touringcar

Maar natuurlijk ook voor elke andere branche/ instelling/ vereniging

De Module

Levensreddend Handelen

Levensreddend Handelen

Duur training: 8 uur

Vooropleiding: Geen

Examen:

Herhaling:

Schrijf je in voor de module Levensreddend Handelen

De deelnemer leert op verantwoorde wijze levensreddend handelen toe te passen.

Doel van de scholing

De zorg voor het slachtoffer staat centraal; van meet af aan op de juiste manier eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer.
Een betere overdracht aan de professionele hulpverleners.
Een betere ondersteuning bieden aan de professionele hulpverleners.

Locatie

De cursus wordt verzorgd bij het opleidingscentrum van OCEAN. Desgewenst kunnen wij deze ook in company aanbieden.

Opmerkingen
De cursus levensreddend handelen wordt op maat gemaakt en bevat branche specifiek onderdelen. Vraag gerust naar een cursus levensreddend handelen voor uw bedrijf, instelling of organisatie.

Lesinhoud

De basis van het verlenen van levensreddende handelingen is de ABCDE-methode. Deze methode wordt ook gebruikt binnen de ambulancezorgverlening. De ABCDE-methode houdt in dat met de volgende stap in het handelen pas wordt gestart, als de vorige stap voldoende is afgerond en gewaarborgd. Als echter blijkt dat de conditie van een slachtoffer achteruit gaat, moet u teruggaan naar een vorige stap in de ABCDE-methode en deze eerst veiligstellen, voordat u de ABCDE-methode verder vervolgt. U moet de stappen van de ABCDE-methode dan ook zien als een dynamisch proces. Onderdelen welke daarnaast aanbod komen zijn de meest voorkomende ziektebeelden en reanimeren en AED gebruik.

Inschrijven Levensreddend handelen

Wilt u zich inschrijven op een van de modules of meer informatie ontvangen?
Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.