J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is verplicht wanneer er in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is. Ook kan een ontruimingsplan een vereiste zijn voor het verlenen van een milieuvergunning.
Maar op grond van de Arbowet zou voor elk gebouw een ontruimingsplan of ontruimingsinstructie opgesteld moeten worden.

Met dit plan weten uw medewerkers hoe zij zelf een ontruiming kunnen inzetten, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. De reden voor het geheel of gedeeltelijk ontruimen van een gebouw, kan door diverse gebeurtenissen in of buiten uw gebouw. Denk bijvoorbeeld aan brand, bommelding, vrijkomen gevaarlijke stoffen, amok, enz.

OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV heeft de juiste kennis in huis om u te ondersteunen
bij het vervaardigen van dit plan.
Het door OCEAN op te stellen ontruimingsplan wordt opgesteld conform de NEN 8112 met de volgende inhoud:

Ontruimingsoefening

Het ontruimingsplan is een dynamisch document dat regelmatig getoetst moet worden. Onder andere op grond van de Arbowet bent u verplicht om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Door het houden van een ontruimingsoefening wordt duidelijk of de procedures zoals beschreven
correct en actueel zijn. Oefening zal ook uitwijzen of BHV’ers en overige medewerkers bekend zijn met de procedures.

OCEAN kan u ondersteuning bieden bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van ontruimingsoefeningen en ontruimingsinstructies voor het personeel. Een effectieve Ontruimingsoefening vindt plaats in uw eigen bedrijf.

Inhoudsopgave

1. Inleiding en toelichting
2. Situatietekening
3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
4. Alarmeringsprocedure intern en extern
5. Stroomschema alarmering
6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
7. Taken personeel (niet BHV-ers)
8. Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening
9. Taken bedrijfshulpverlener
10. Taken gasten en bezoekers
11. Taken directie
12. Tekeningen en ontruimingsinstructies (ook om op te hangen in uw gebouw)
13. Logboek ontruimingsplan
Bijlage 1 – Namen en telefoonnummers
Bijlage 2 – Algemene richtlijnen