J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Klachten

Klachten

De medewerkers van OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bekijk de klachtenprocedure

Wat kunt u doen?

Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag of advies. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord kan een klacht indienen. U kunt bij ons alleen klachten indienen die gaan over zaken die met onze organisatie te maken hebben.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. De klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen (en zo nodig buiten de organisatie) alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en de betrokken medewerker(s) overlegd, waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen. Uw klacht zal binnen 2 weken afgehandeld zijn, in uitzonderlijke gevallen kan deze termijn langer zijn. Hiervan wordt u dan op de hoogte gesteld.

Wat valt niet onder de klachtenregeling?

De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

Geschillencommissie

OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u (of iemand namers u) zich, in het geval van een hulpverlening, wenden tot de Geschillencommissie AmbulanceZorg. In andere gevallen kunt u zich wenden tot de directie van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Kosten

Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

Privacy

Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. Tevens is het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord van toepassing.

Bewaartermijn

U kunt uw schriftelijke klacht/opmerking richten aan:
OCEAN Partner AmbulanceZorg Limburg-Noord
t.a.v. de klachtenfunctionaris

J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
Telefoon: 0344 – 228 145

Het klachtenformulier wordt opgeborgen in het klachtenafhandelingssysteem. De registratielijst van in behandeling zijnde klachten wordt bewaard bij de directie. Alle klachten worden voor een periode van 5 jaar geregistreerd en bewaard.