J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Huisartsenscholing

De Modules

Medisch assisteren huisartsenchauffeur

Huisartsenpost
(HAP) Carrousel

Carrouseltraining Doktersassistenten

Medisch assisteren huisartsenchauffeur

Duur scholing:       8 uur (2x4uur)

Vooropleiding:       Huisartsenchauffeur

Voorbereiding:      Geen

Kwalificatie:           In overleg met de organisatie

Schrijf je in voor de module Medisch assisteren huisartsenchauffeur
Doel van de training

Na de training kan de huisartsenchauffeur laten zien dat hij/zij bekwaam is om medisch assisterende handelingen te verrichten.

Locatie

Deze scholing kan zowel bij OCEAN, partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV plaats vinden alsook in-company.

Opmerkingen
Aan het einde van de training vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Lesinhoud

De training is gericht op het trainen van de vaardigheden zoals hieronder beschreven. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de vaardigheden. Aan het einde van de training moeten de deelnemers voldoende individuele aandacht en sturing hebben gehad het doel van de training te behalen.

Onderwerpen cursus • Til technieken, verplaatsen patiënt, Rautek, Logroll
• Diverse houdingen, stabiele zijligging , Fowler ed.
• Draaien van buik naar rug
• ABCDE methodiek en CWK immobilisatie
• Gebruik saturatiemeter, bloeddrukmeter, glucosemeter en thermometer
• Klaarleggen Infusie, kapbeademing en katheterisatie
• Klaarmaken infuus, medicatie en zuurstof
• Stelpen ernstige bloedingen
• Wondverzorging
• Materiaal kennis spoedkoffer
• Bekend maken met de meest voorkomende ziektebeelden
• Casuïstiek training (transfer naar de praktijk)

Huisartsenpost (HAP) Carrousel

Duur scholing:      2,5 uur

Vooropleiding:      Huisarts

Voorbereiding:      Doornemen aangeleverde literatuur en werkprocessen

Kwalificatie:          In overleg met de organisatie

Schrijf je in voor de module Huisartsenpost (HAP) Carrousel
Lesinhoud

Trainen ABCDE methodiek De deelnemer, arts, kan een patiënt onderzoeken aan de hand van de ABCDE methodiek. De deelnemer, arts, kan stoornissen in de vitale functies zo snel mogelijk constateren en behandelen, ook als hij nog geen diagnose heeft gesteld.

Trainen BLS AED volwassenen De deelnemer, arts, kan een reanimatie opstarten en onderhouden bij een volwassenen en indien nodig een AED gebruiken. Infuusnaald inbrengen / klaarmaken infuussysteem De deelnemer, arts, kan een infuusnaald klaarmaken en inbrengen in een fantoom. De deelnemer, arts, kan een infuussysteem klaarmaken.

Trainen PBLS (kinderreanimatie) De deelnemer, arts, kan een reanimatie opstarten en onderhouden bij een baby / kind en indien nodig een AED gebruiken. Zuurstof toedienen De deelnemer, arts , kan een zuurstofcilinder openen, kan de inhoud van de cilinder berekenen en de flowmeter instellen. De deelnemer, arts, kan met behulp van een zuurstofbril of high-flowmasker een patiënt zuurstof toedienen.

Doel van de training

Na de training kan de huisarts laten zien dat hij/zij bekwaam is in de onderzoeksmethode (ABCDE methodiek), de reanimatievaardigheden, het inbrengen van een infuusnaald en het toedienen van zuurstof.

Locatie

OpleidingCentrum OCEAN, partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV, Olivier van Noortweg 7 5928 LX Venlo.

Opmerkingen
Aan het einde van de training vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Carrouseltraining Doktersassistenten

Duur scholing:      3 uur

Vooropleiding:      Doktersassitent

Voorbereiding:      Doornemen reader en protocollen

Kwalificatie:          In overleg met de organisatie

Schrijf je in voor de module Carrouseltraining Doktersassistenten
Doel van de training

Na de training kan de doktersassistent laten zien dat hij/zij bekwaam is om een reanimatie op te starten en onderhouden van zowel volwassenen als kind. De cursist kan injecteren (IM, IV, capp. punctie) en twee risicovolle en voorbehouden handelingen uitvoeren.

Locatie

Deze scholing kan zowel bij OCEAN, partner AmbulanceZorg Limburg-Noord BV plaats vinden alsook in-company.

Opmerkingen
De training worden verzorgd in carrouselvorm. Wij maken hierbij gebruik van twee trainers. Er zal bij deze training gebruik gemaakt worden van observatielijsten welke de competenties beschrijven. De carrousel is zo opgebouwd dat er naast de BLS/AED voor volwassenen, kinderreanimatie en injecteren er twee onderwerpen, uit de voorgaande lijst risicovolle en voorbehouden handelingen, aan deze scholing kunnen worden toegevoegd.

Aan het einde van de training vindt er een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats.

Lesinhoud

De carrouseltraining is gericht op het trainen van de vaardigheden zoals hieronder beschreven. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de vaardigheden. Aan het einde van de training moeten de deelnemers voldoende individuele aandacht en sturing hebben gehad om te komen tot onderstaande doelstellingen.

BLS AED volwassenen
De deelnemer, doktersassistent, kan een reanimatie opstarten en onderhouden bij een volwassenen en indien nodig een AED gebruiken.

PBLS (kinderreanimatie)
De deelnemer, doktersassistent, kan een reanimatie opstarten en onderhouden bij een baby / kind en indien nodig een AED gebruiken.

Risicovolle en voorbehouden handelingen
De deelnemer, doktersassistent, kan de hieronder genoemde handelingen uitvoeren en wordt bekwaam geacht tot het uitvoeren van de genoemde handeling.

• Injecteren, intra musculair, subcutaan en een capillaire punctie
• Compressief zwachtelen enkel, knie en pols
• Hechtingen verwijderen en nazorg
• ECG maken
• Oren uitspuiten
• Bloeddruk meten
• Acute wondverzorging (bijt-, snij-,schaaf- en brandwonden)
• Enkel-arm-index

Inschrijven Huisartsenscholing

Wilt u zich inschrijven op een van de modules of meer informatie ontvangen?
Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.