J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Evaluatieformulier Philips Healthcare

Invullen evaluatieformulier Philips Healthcare - Vandaag is het 22 mei 2024

Naam instructeur
Locatie van de training
Op welke datum heeft u deelgenomen aan de cursus?

Wat is uw algemene waardering van de training?

De locatie was geschikt voor de scholing.

De gebruikte middelen en materialen waren van voldoende niveau.

De training sloot aan bij eerder opgedane kennis en vaardigheden.

De oefenstof in de training was relevant voor de dagelijkse praktijk.

De trainer beschikte over de noodzakelijke kennis en vaardigheden.

Ik heb nieuwe kennis en inzichten opgedaan.

Welke verbetersuggesties heeft u?