J. F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen
0344 - 228 145
info@oceanbv.nu

Bekwaamheid voor Risicovolle & voorbehouden handelingen geregeld?

Bekwaamheid geregeld…?

Je bent alleen bevoegd om handelingen en taken uit te voeren als je bekwaam bent!
Dit geldt voor Risicovolle & Voorbehouden handelingen en voor alle andere handelingen en taken!

Wat is bekwaamheid?

– Handelingen op de juiste wijze uitvoeren.
– Kennis over werking, bijwerkingen en complicaties.
– Weten wat je moet doen als die optreden.
– Kennis over bijbehorende richtlijnen.  (veiligheid, hygiëne, etc.)
– Kennis over ziektebeeld.
– Informatie kunnen geven, angst reduceren, etc.

Wanneer ben je bekwaam?

– Opleiding + diploma
– Training + certificaat
– Ervaring
– Zelf een positief oordeel over je bekwaamheid
– “Bekwaam en bereid”

Wettelijke kaders

– WKKGZ
– Wet BIG

Rol van de werkgever?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg:

– Zorg voor veilige zorg.
– Zorg dat professionals volgens de eigen kwaliteitstandaarden kunnen werken.

Als het gaat om bekwaamheid:

– Mogelijk maken dat zorgprofessionals scholingen en trainingen kunnen volgen om bekwaam te blijven.
– Transparant beleid over hoe deze scholing en training gevolgd worden.

Welke handelingen zijn er?

Voorbehouden handelingen: handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd.

Risicovolle handelingen: niet voorbehouden handelingen waar risico’s aan verbonden zijn.

Overige handelingen: ook daarvoor is bekwaamheid noodzakelijk. Bijvoorbeeld: medicatie aanreiken en aantrekken beschermende kleding.

Wat kunnen wij voor jou doen?

OCEAN BV is een proffessioneel opleidingscentrum die sinds 2005 actief is op het gebied van zorg gerelateerde opleidingen.
Met onze mensen uit de praktijk bieden wij opleidingen die aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden.

E-LEARNING

Voor alle R&V handelingen beschikken wij over de beste
E-learning. Studeer wanneer het jouw uitkomt.

SCHOLING

De scholing is opgebouwd uit een kennis/theoriedeel en een praktijk deel.

TRAINING

De vaardigheden zijn gekoppeld aan een praktijksituatie/casuïstiek (simulatieonderwijs).
Hierdoor krijgt de handeling praktijk relevantie.

TOETSING

Toetsing, formatief, summatief én in een simulatiesetting (kennis, vaardigheden en attitude).

Interesse? Laat het ons weten!

Wij informeren je graag over de mogelijkheden.